กระบวนการตัดยอดเงินของทั้ง PAYMENT GATEWAY BANK และ NON-BANK

กระบวนการตัดยอดเงินของทั้ง PAYMENT GATEWAY BANK และ NON-BANK

Payment Gateway Bank และ Non-Bank จะมีกระบวนการตัดยอดเงินที่แตกต่างกันอยู่ โดย PAYMENT GATEWAY ขององค์กร สามารถแบ่งเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้

 1. การตัดยอดเงินของลูกค้า

Bank : เงินของลูกค้าจะโอนเข้ามายังบัญชีของเราโดยตรง
Non-Bank : เงินของลูกค้าจะโอนเข้าไปยังผู้ให้บริการคนกลางก่อน พอถึงวันเวลาที่กำหนดคนกลางจะโอนเงินเข้ามายังบัญชีของเราทั้งหมด

********************************************************************************************************************************

2. การคิดค่าบริการ

Bank : ลูกค้าจะรับภาระค่าบริการให้ ไม่มีค่า Transection (ประมาณ 3%)
Non-Bank : ลูกค้าจะรับภาระค่าบริการให้ มีค่า Transection  (ประมาณ 4%)

********************************************************************************************************************************

3. ขอบเขตการให้บริการ

Bank : รองรับแค่บัตรเครดิตหรือเดบิตที่เป็น Visa card และ Master Card
Non-Bank : รองรับทุกช่องทาง

********************************************************************************************************************************

4. การคิดค่าธรรมเนียม

Bank : เสียค่าธรรมเนียมให้ทางธนาคาร รับภาระ Transection ต่อเดือน ทำยอดไม่ถึงต้องจ่ายส่วนต่าง
Non-Bank : ไม่เสียค่าธรรมเนียม

********************************************************************************************************************************

********************************************************************************************************************************

PAYMENT GATEWAY แบบเชื่อมกับตัวกลางที่ไม่ใช่ธนาคาร (PAYMENT GATEWAY NON-BANK)

 • PayPal
 • 2C2P
 • GB Prime Pay
 • Omise
 • Revolut
 • PPay
 • Money Space
 • paysolutions.asia
 • stripe.com
 • Square
 • SiamPay
 • Paysbuy
 • Rabbit LINE Pay
 • Mollie
 • N26

********************************************************************************************************************************

********************************************************************************************************************************

Payment Gateway แบบเชื่อมกับตัวกลางที่ไม่ใช่ธนาคาร หรือ Payment Gateway Non-Bank เหมาะสำหรับระบบ E-Commerce ร้านค้าทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็ก ใหญ่ ไปจนถึงห้างหุ้นส่วน เพราะไม่จำเป็นต้องมีเงินฝากค้ำประกัน ง่ายต่อการเชื่อมระบบ สามารถติดตั้งระบบได้ง่าย มาพร้อมกับค่าธรรมเนียมให้เลือกต่างกันอย่างครบถ้วน มีข้อเสียอย่างเดียวคือ ค่าธรรมเนียมต่อรายการจะสูงกว่าของธนาคารอย่างเห็นได้ขัด

********************************************************************************************************************************

สนใจพัฒนา PAYMENT GATEWAY ขององค์กร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฉัตรรัฏฐ์ นันทมานพ

(089-326-5324 / 084-749-4902), E-MAIL : [email protected]

****************************************************************************************************************************

บทความที่เกี่ยวข้อง

 • PAYMENT GATEWAY กับบทบาทสำคัญในโลกออนไลน์

กระบวนการตัดยอดเงินของทั้ง PAYMENT GATEWAY BANK และ NON-BANK

Payment Gateway Bank และ Non-Bank จะมีกระบวนการตัดยอดเงินที่แตกต่างกันอยู่ โดย PAYMENT GATEWAY ขององค์กร สามารถแบ่งเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้

 1. การตัดยอดเงินของลูกค้า

Bank : เงินของลูกค้าจะโอนเข้ามายังบัญชีของเราโดยตรง
Non-Bank : เงินของลูกค้าจะโอนเข้าไปยังผู้ให้บริการคนกลางก่อน พอถึงวันเวลาที่กำหนดคนกลางจะโอนเงินเข้ามายังบัญชีของเราทั้งหมด

********************************************************************************************************************************

2. การคิดค่าบริการ

Bank : ลูกค้าจะรับภาระค่าบริการให้ ไม่มีค่า Transection (ประมาณ 3%)
Non-Bank : ลูกค้าจะรับภาระค่าบริการให้ มีค่า Transection (ประมาณ 4%)

********************************************************************************************************************************

3. ขอบเขตการให้บริการ

Bank : รองรับแค่บัตรเครดิตหรือเดบิตที่เป็น Visa card และ Master Card
Non-Bank : รองรับทุกช่องทาง

********************************************************************************************************************************

4. การคิดค่าธรรมเนียม

Bank : เสียค่าธรรมเนียมให้ทางธนาคาร รับภาระ Transection ต่อเดือน ทำยอดไม่ถึงต้องจ่ายส่วนต่าง
Non-Bank : ไม่เสียค่าธรรมเนียม

********************************************************************************************************************************

********************************************************************************************************************************

PAYMENT GATEWAY แบบเชื่อมกับตัวกลางที่ไม่ใช่ธนาคาร (PAYMENT GATEWAY NON-BANK)

 • PayPal
 • 2C2P
 • GB Prime Pay
 • Omise
 • Revolut
 • PPay
 • Money Space
 • paysolutions.asia
 • stripe.com
 • Square
 • SiamPay
 • Paysbuy
 • Rabbit LINE Pay
 • Mollie
 • N26

********************************************************************************************************************************

********************************************************************************************************************************

Payment Gateway แบบเชื่อมกับตัวกลางที่ไม่ใช่ธนาคาร หรือ Payment Gateway Non-Bank เหมาะสำหรับระบบ E-Commerce ร้านค้าทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็ก ใหญ่ ไปจนถึงห้างหุ้นส่วน เพราะไม่จำเป็นต้องมีเงินฝากค้ำประกัน ง่ายต่อการเชื่อมระบบ สามารถติดตั้งระบบได้ง่าย มาพร้อมกับค่าธรรมเนียมให้เลือกต่างกันอย่างครบถ้วน มีข้อเสียอย่างเดียวคือ ค่าธรรมเนียมต่อรายการจะสูงกว่าของธนาคารอย่างเห็นได้ขัด

********************************************************************************************************************************

สนใจพัฒนา PAYMENT GATEWAY ขององค์กร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฉัตรรัฏฐ์ นันทมานพ

(089-326-5324 / 084-749-4902), E-MAIL : SALES.ENTERPRISE@FUSIONSOL
.COM

****************************************************************************************************************************

บทความที่เกี่ยวข้อง

 • PAYMENT GATEWAY กับบทบาทสำคัญในโลกออนไลน์

กระบวนการตัดยอดเงินของทั้ง PAYMENT GATEWAY BANK และ NON-BANK

Payment Gateway Bank และ Non-Bank จะมีกระบวนการตัดยอดเงินที่แตกต่างกันอยู่ โดย PAYMENT GATEWAY ขององค์กร สามารถแบ่งเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้

 1. การตัดยอดเงินของลูกค้า

Bank : เงินของลูกค้าจะโอนเข้ามายังบัญชีของเราโดยตรง
Non-Bank : เงินของลูกค้าจะโอนเข้าไปยังผู้ให้บริการคนกลางก่อน พอถึงวันเวลาที่กำหนดคนกลางจะโอนเงินเข้ามายังบัญชีของเราทั้งหมด

********************************************************************************************************************************

2. การคิดค่าบริการ

Bank : ลูกค้าจะรับภาระค่าบริการให้ ไม่มีค่า Transection (ประมาณ 3%)
Non-Bank : ลูกค้าจะรับภาระค่าบริการให้ มีค่า Transection (ประมาณ 4%)

********************************************************************************************************************************

3. ขอบเขตการให้บริการ

Bank : รองรับแค่บัตรเครดิตหรือเดบิตที่เป็น Visa card และ Master Card
Non-Bank : รองรับทุกช่องทาง

********************************************************************************************************************************

4. การคิดค่าธรรมเนียม

Bank : เสียค่าธรรมเนียมให้ทางธนาคาร รับภาระ Transection ต่อเดือน ทำยอดไม่ถึงต้องจ่ายส่วนต่าง
Non-Bank : ไม่เสียค่าธรรมเนียม

********************************************************************************************************************************

********************************************************************************************************************************

PAYMENT GATEWAY แบบเชื่อมกับตัวกลางที่ไม่ใช่ธนาคาร (PAYMENT GATEWAY NON-BANK)

 • PayPal
 • 2C2P
 • GB Prime Pay
 • Omise
 • Revolut
 • PPay
 • Money Space
 • paysolutions.asia
 • stripe.com
 • Square
 • SiamPay
 • Paysbuy
 • Rabbit LINE Pay
 • Mollie
 • N26

********************************************************************************************************************************

********************************************************************************************************************************

Payment Gateway แบบเชื่อมกับตัวกลางที่ไม่ใช่ธนาคาร หรือ Payment Gateway Non-Bank เหมาะสำหรับระบบ E-Commerce ร้านค้าทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็ก ใหญ่ ไปจนถึงห้างหุ้นส่วน เพราะไม่จำเป็นต้องมีเงินฝากค้ำประกัน ง่ายต่อการเชื่อมระบบ สามารถติดตั้งระบบได้ง่าย มาพร้อมกับค่าธรรมเนียมให้เลือกต่างกันอย่างครบถ้วน มีข้อเสียอย่างเดียวคือ ค่าธรรมเนียมต่อรายการจะสูงกว่าของธนาคารอย่างเห็นได้ขัด

********************************************************************************************************************************

สนใจพัฒนา PAYMENT GATEWAY ขององค์กร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฉัตรรัฏฐ์ นันทมานพ

(089-326-5324 / 084-749-4902), E-MAIL : [email protected]

****************************************************************************************************************************

บทความที่เกี่ยวข้อง

 • PAYMENT GATEWAY กับบทบาทสำคัญในโลกออนไลน์