บิลเงินสด ใบเสร็จรับเงิน เหมือนกันหรือไม่ หาคำตอบได้ที่นี่

บิลเงินสด และใบเสร็จรับเงิน มีความคล้ายกันแต่ต่างกันอย่างแน่นอน ซึ่งหลาย ๆ คนที่ทำงานทางด้านนี้ อาจจะรู้ดีกันอยู่แล้วว่าบิลเงินสด กับ ใบเสร็จรับเงินนั้น มีความต่างกัน และใช้งานต่างกันด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งหลาย ๆ คนอาจจะยังคงสงสับกันอยู่ว่า ทั้งสองอย่างนี้มีการใช้งานกันอย่างไร

แน่นอนว่า ใบเสร็จรับเงิน และบิลเงินสดนั้นจะต้องมีหน้าที่ออกโดย HR Payroll โดยเฉพาะ เพื่อที่จะให้การดำเนินเรื่องเงินนั้นเป็นไปได้โดยง่าย เพราะฉะนั้น ในบทความนี้เราจะพาทุกคนมาดูกันว่าทั้งสองอย่างนี้ มีหน้าที่อย่างไร และใช้งานแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

บิลเงินสด และใบเสร็จรับเงิน มีหน้าที่การทำงานอย่างไร แตกต่างกันตรงไหนบ้าง

บิลเงินสด ใบเสร็จรับเงิน ทั้งสองอย่างนี้ ก็คือหลักฐานทางการเงินทั้งคู่ เพื่อที่จะให้ผู้ที่ซื้อขาย ผ่านทางบริษัทนั้น มีหลักฐานแน่ชัดว่า คุณได้ทำการชำระเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ บิลเงินสด และใบเสร็จรับเงินกันว่า คืออะไร และมีการทำงานต่างกันอย่างไรบ้าง

เริ่มกันที่ ใบเสร็จรับเงิน คือ เอกสารที่ผู้รับเงินนั้นจะออกให้เป็นหลักฐาน เพื่อที่จะให้ทราบว่าคุณได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดในใบเสร็จรับเงินนั้นจะต้องระบุข้อมูลสำคัญ ในการซื้อขายด้วย อาทิ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อาศัย และเลขประจำตัวผู้ที่เสียภาษี รวมไปถึงวันที่ได้ทำการซื้อขายด้วยเช่นเดียวกัน ปกติแล้วทางกฎหมายจะระบุชัดเจนว่า จะต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง เมื่อราคาสินค้ามีมูลค่าตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป

บิลเงินสด คือ เป็นเอกสารที่ผู้รับเงินนั้นออกให้เป็นหลักฐาน ในการชำระเงินเช่นเดียวกัน คล้ายกับใบเสร้จรับเงิน แต่ต่างกันตรงที่ว่า จะออกให้เมื่อลูกค้ามีการชำระสินค้ากับทางร้านในทันที เพื่อเป็นความน่าเชื่อถือ และง่ายต่อการยื่นสรรพากร เพราะส่วนใหญ่ การออกบิลเงินสดนั้น จะเป็นการเขียนด้วยลายมือเสียมากกว่า และพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีการซื้อขายกันจริง

สรุปแล้ว ทั้งบิลเงินสด และใบเสร็จรับเงินนั้นก็ใช้ในการแสดงหลักฐานการชำระเงินด้วยกันทั้งคู่ แต่จะมีหลักฐานในการชำระรับเงินที่แตกต่างกัน ในเรื่องของความเป็นทางการ และความน่าเชื่อถือ

รายละเอียดของ บิลเงินสด ใบเสร็จรับเงิน ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

รายละเอียดของ บิลเงินสด ใบเสร็จรับเงิน จริง ๆ แล้วมีองค์ประกอบที่ไม่ได้เยอะแยะมากมาย คล้าย ๆ กัน และในวันนี้ เราจะพาทุกคนมาดูรายละเอียดของการใช้งานว่ามีอะไรบ้าง และมีกี่ประเภท

องค์ประกอบของบิลเงินสดแบบเป็นทางการ

  • ต้องระบุด้วยว่า เขียนเล่มที่เท่าไหร่ เลขที่อะไร
  • ชื่อ และที่อยู่ของร้านค้า และกิจการ
  • ที่อยูของผู้ซื้อ ตัวสินค้า และบริการ พร้อมกับเลขทีบัตรประชาชน และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เพราะบางเล่มก็ไม่มีที่ให้กรอกเลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  • รายการสินค้า และบริการ พร้อมกับจำนวนเงิน ค่าสินค้าทั้งหมด
  • ลงนามลายมือชื่อผู้รับเงิน

 

รูปแบบของใบเสร็จรับเงิน

  • ใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ คือ เอกสารหลักฐาน ที่แสดงการซื้อขาย ระหว่างผู้ขาย และผู้ซื้อ เพื่อที่จะแสดงได้ว่ามีการซื้อขายจริง โดยบริษัทนั้นมีการยื่นจนทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และสามารถออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อ เพื่อเป็นหลักฐานในการซื้อได้ อีกทั้งยังส่งสรรพากรได้อีกด้วย

  • ใบเสร็จรับเงินแบบย่อ คือ จะเป็นหลักฐานที่ร้านค้ากิจการค้าปลีกเสียส่วนใหญ่ ที่จะออกใบเสร็จแบบนี้ ซึ่งทุกครั้งที่มีการซื้อขายจะออกไว้เพื่อเป็นการแสดงหลักฐานแสดงต่อสินค้า และมีมูลค่านั้น ๆ ในแต่ละครั้ง ถ้าหากว่าเป็นร้านค้าออนไลน์ในนามบุคคลธรรมดา จะต้องมายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี จึงจะออกใบกำกับภาษีแบบย่อได้

เครดิตรูปภาพจาก : www.freepik.com

สามารถทดสอบใช้งานระบบ Cloud Account ฟรี : https://www.cloudaccount.biz