ระบบ E-Payment คืออะไร?


E-Payment
ย่อมาจากคำว่า “Electronic Payment System” คือ ระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนในยุคปัจจุบัน ในด้านธุรกรรมทางการเงิน โดยเป็นระบบที่สามารถโอนเงิน ชำระเงินผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสมาร์ทโฟน โดยมีระบบอินเทอร์เน็ตเป็นผู้ช่วยที่สำคัญ นอกจากนี้เรายังสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านบัตรเครดิตได้อีกด้วย

ในประเทศไทยระบบ E-Payment
นี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้นก่อนที่จะเปิดใช้งาน จึงต้องขออนุญาตก่อน

โดยรูปแบบของ E-Payment ภายใต้การทำงานของธนาคารแห่งประเทศไทย มีทั้งหมด 8 ประเภท ดังนี้

  1. ระบบการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)เป็นระบบที่ใช้ มูลค่าของเงินที่มีการบันทึกไว้บนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยส่วนใหญ่จะมาจากการทำธุรกรรมทางออนไลน์แทนเงินสด และการโอนจ่ายชำระค่าสินค้า และบริการต่าง ๆ เป็นต้น
  2. บริการเครือข่ายบัตรเครดิต เป็นบริการที่จะทำหน้าที่ในการรับส่งข้อมูลทางการเงิน โดยส่งไปยังผู้ให้บริการบัตรเครดิต
  3. บริการเครือข่าย EDC Network เป็นจุดเชื่อมโยง ที่ได้ทำงานการเชื่อมโยงเครือข่ายของอุปกรณ์ต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน
  4. บริการสวิตชิ่งในการชำระเงิน ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อเพื่อทำการรับ ส่ง ข้อมูลการชำระเงินไปให้กับผู้ให้บริการ
  5. บริการหักบัญชี (Clearing) เป็นบริการเพื่อให้ตรวจสอบ ยืนยันคำสั่งในการชำระเงินแบบหักบัญชีระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ เพื่อให้มีความรวดเร็วและแม่นยำขึ้น
  6. บริการชำระดุล (Settlement) เป็นบริกการที่จะช่วยจัดการชำระเงินแบบล่วงหน้า โดยการหักเงินในบัญชีของผู้ใช้บริการเพื่อนำไปชำระแก่เจ้าหนี้แบบอัตโนมัติ
  7. บริการชำระเงินแทน โดยเป็นบริการที่จะทำการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แทนเจ้าหนี้
  8. บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์ การชำระเงินผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ โดยมีระบบอินเตอร์เน็ตเป็นตัวเชื่อมต่อ แต่จะไม่มีการเก็บเงิบไว้

คนไทยจะมั่นใจในระบบการชำระเงินผ่าน E-Payment ได้มากแค่ไหน ?

โดยมีการสำรวจคนไทยที่เลือกทำธุรกรรมระบบ E-Payment มากกว่าการใช้เงินสดเกิน 70% โดยกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อสูงจะใช้งานเยอะมาก เหตุเพราะไม่จำเป็นต้องพกเงินสดเยอะ ๆ ติดตัว

ขณะที่ผลสำรวจคนไทยไม่อยากเสี่ยงพกเงินติดตัวเพราะ

  • ต้องการความปลอดภัยมากกว่า 50%
  • และเลือกใช้เพราะความสะดวกรวดเร็ว เพราะ เป็นการจ่ายเงินแบบอัตโนมัติมากกว่า 60%

ซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นทำให้สรุปได้ว่าคนไทยส่วนใหญ่มั่นใจในการชำระเงินผ่าน E-Payment มากขึ้นโดยเมื่อปลายปี 2564 ไทยติดอันดับที่ 3 ในการใช้ E-Payment จากการสำรวจของ ACI Worldwide ภายใต้ความร่วมมือกับ GlobalData ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลระดับโลก และศูนย์วิจัยทางเศรษฐกิจและธุรกิจ (Centre for Economics and Business Research: CEBR)

>>>เพราะโลกได้ก้าวไปสู่ยุคของเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มตัว E-Payment จะเป็นสิ่งที่ทำให้ธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ดำเนินไปได้อย่างสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน ยังคงพลักดันและพัฒนา E-Payment ให้เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิต และขับเคลื่อนธุรกิจทุกขนาดอีกด้วย…<<<

ที่มา https://www.getinvoice.net/e-payment-2/

https://www.infoquest.co.th/
รูปภาพ

https://www.pexels.com/