วิธีสร้าง Growth Mindset ให้เกิดขึ้นในองค์กร

“เราได้เสนอบทความเกี่ยวกับ Growth Mindset มาสองบทความแล้วก่อนหน้านั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันว่า เราสามารถสร้างGrowth Mindset ให้เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างไร ?”

เนื่องจาก Growth Mindset ช่วยให้สามารถพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลได้ แต่การพัฒนาศักยภาพจาก Growth Mindset ยังมีข้อจำกัดอยู่ ตามศักยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล ถึงกระนั้นก็นับว่า Growth Mindset เป็นการเปลี่ยนแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ทุกคนได้ใช้ศักยภาพของตนได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

ด้วยเหตุนี้ Growth Mindset จึงกลายเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรให้ความสนใจ และต้องการที่ปลูกฝังกรอบแนวคิดดังกล่าวให้กับพนักงาน เพื่อที่ว่าจะสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กร ทุ่มเทให้กับการทำงาน และยอมรับความท้าทายใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งก็มีหลากหลายวิธีที่จะสร้าง Growth Mindset ให้เกิดขึ้นในองค์กร ทั้งการปลูกฝังให้ตัวเอง การปลูกฝังในฐานะหัวหน้างาน หรือในฐานะ HR ของบริษัท ซึ่งพอจะสรุปประเด็นสำคัญในการสร้าง Growth Mindset ไว้ได้ดังนี้

วิธีสร้าง Growth Mindset ให้เกิดขึ้นในองค์กร

1. สร้างแรงบันดาลใจให้เกิด Growth Mindset

ก่อนอื่นต้องให้พนักงานทราบถึงคุณค่าของ Growth Mindset ที่จะส่งผลต่อการเติบโตทางอาชีพการงานส่วนบุคคล ซึ่งมีการศึกษาพบว่า ผู้คนจะเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมกาขึ้น เมื่อพวกเขาได้รับการสนับสนุน มีแรงจูงใจ และได้รับการยอมรับ พูดง่าย ๆ ก็คือพนักงานจะเติบโตเมื่อพวกเขามีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตัวเอง
ยกตัวอย่างการเปิดรับสมัครงาน มีการศึกษาพบว่า หากโพสต์รับสมัครงานด้วยคำว่า “เรียนรู้สิ่งใหม่” หรือ “มีความมุ่งมั่นอย่างสูง” ก็มีโอกาสที่จะดึงดูดพนักงานที่มี Growth Mindset เข้ามาสมัครงานได้ เป็นต้น

2. สร้างพื้นที่ให้พนักงานเติบโต

องค์กรต้องสนับสนุนให้พนักงานเรียนรู้พัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ เช่น บางองค์กรมีนโยบายสนับสนุนเงินเมื่อพนักงานสมัครเรียนทักษะใหม่หรือแม้กระทั่งซื้อหนังสือสำหรับการทำงาน
การเทรนนิ่งหรือการโค้ชชิ่ง เป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการพัฒนาพนักงานที่หลายองค์กรจัดทำวางแผน เช่น ผ่านการถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาจากมืออาชีพที่เข้าใจเรื่อง Growth Mindset โดยตรง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานเรียนรู้ความสำเร็จจากโค้ชของตนเอง
ส่วนองค์กรที่ไม่ได้สนับสนุน Growth Mindset นั้น ว่ากันว่าพนักงานจะหมกมุ่นกับการพิสูจน์ความสามารถของตัวเองและพยายามแข่งขันกับคนอื่น ซึ่งขัดขวางการพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมใหม่ในองค์กรต่อไป

3. สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้

สิ่งสำคัญคือพนักงานต้องเข้าใจว่า ตำแหน่งที่ตัวเองกำลังทำงานอยู่ ไม่ใช่ตำแหน่งที่องค์กรคาดหวังให้คงอยู่ตลอดไป เพราะทุกคนจะมีเส้นทางอาชีพให้เติบโตแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้การวางเส้นอาชีพอาจเป็นไปได้ยาก ฉะนั้นสิ่งที่องค์กรควรทำคือการทำให้พนักงานผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายและมีทักษะเพิ่มมากขึ้นในโลกอนาคตที่ไม่แน่นอนจะดีกว่า

4. ให้การเสนอแนะที่ก่อให้เกิดการเติบโต

ข้อเสนอแนะหรือคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์จะทำให้พนักงานรู้สึกปลอดภัย ควบคุมสถานการณ์หรือความผิดพลาดได้ และไม่ทำให้ตัวเองรู้สึกอ่อนแอลง เพราะหากเป็นการว่าร้ายสาดเสียเทเสีย จะพาให้พนักงานจมดิ่งสู่ความสิ้นหวัง หมดหนทาง รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอ และไม่พร้อมที่จะพัฒนาตัวเอง
เช่นเดียวกับชมเชยไม่ใช่แค่การปรบมือ แค่คือการชื่นชมกระบวนการทำงาน วิธีคิด หรือความอุตสาหะ เพื่อให้พนักงานสามารถให้การช่วยเหลือคนอื่นต่อไป

5. ส่งเสริมการทดลองสิ่งใหม่

องค์กรต้องแสดงความสนใจใคร่รู้เมื่อพนักงานนำเสนอไอเดียใหม่ ๆ ส่งเสริมว่าความเชื่อทุกชนิดนำไปสู่การเรียนรู้ ซึ่งบางครั้งอาจไม่ใช่ความสำเร็จที่อยู่ปลายทางด้วยซ้ำ แต่ระหว่างทางก็ยังเกิดการเรียนรู้ได้ โดยเฉพาะกลุ่มหัวหน้างานที่จำเป็นต้องฟังไอเดียใหม่ ๆ จากพนักงานเสมอ หากมีการนำเสนอไอเดียใด ๆ อย่าเพิ่งปฏิเสธที่จะรับฟัง ลองประเมินความคิดและถามต่อภายใต้กรอบการทำงานเพื่อตัดสินใจ เช่น ทำไมแนวคิดนี้ถึงมีประโยชน์ แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง หรือไอเดียนี้มีความเสี่ยงอะไร
ยิ่งหากรับฟังโดยยังไม่ต้องนึกถึงผลลัพธ์ เราก็อาจสามารถนำแนวคิดนั้น ๆ มาพัฒนาต่อ เช่นเดียวกับพนักงานที่จะกล้านำเสนอความคิด ท้าทายตัวเอง และคิดอะไรใหม่ ๆ มานำเสนอต่อไป

6. ยอมรับความผิดพลาดและแบ่งปันสิ่งที่เรียนรู้

มองทุกความล้มเหลวคือบทเรียนอันล้ำค่าที่สามารถเรียนรู้จากมันได้ เมื่อเกิดความผิดพลาด การลงโทษไม่ใช่คำตอบเดียว หนำซ้ำเรายังสามารถนำความผิดพลาดนั้นมาเป็นโจทย์ในการเรียนรู้ ไม่ใช่เกิดความผิดซ้ำสองได้
แน่นอนว่าความผิดนั้นต้องไม่ใช่ความร้ายแรง หรือเป็นความผิดทางกฎหมายนะ

สรุป….
ทุกวันนี้ Growth Mindset คือสิ่งที่หลายๆองค์กร หลายๆสายงานให้ความสำคัญ พยายามที่จะนำมาปรับใช้ ปลูกฝังกรอบแนวความคิดนี้ ให้กับพนักงานทุกคน แต่สิ่งสำคัญตัวขององค์กรเองก็ควรจะหันกลับมาดูตัวองค์กรเองเช่นกัน เพราะองค์กรที่จะสามารถประสบความสำเร็จในการสร้าง Growth Mindset ย่อมต้องเปิดใจยอมรับกรอบแนวความคิดนี้ก่อน องค์กรจึงต้องบอกตัวเองอยุ่เสมอว่า “จงเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ กล้าที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทาย ผลักดันขีดจำกัดของตัวเอง และถามหาการเสนอแนะที่ดีจากผู้อื่นเสมอ” แล้วองค์กรของคุณจะเติบโตและพัฒนาได้อย่างแน่นอน

ขอบคุณ

ที่มาบทความจาก
https://th.hrnote.asia/

รูปภาพ
https://www.pexels.com/