โปรแกรมสำหรับ DCC

DCC หรือ Document Control Clerk เป็นเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการทำงานของ ISO ที่ทำให้ระบบเอกสารภายในบริษัทได้มาตราฐาน เป็นบุคคลสำคัญสุดๆ ในขณะที่ประยุกต์ใช้ระบบ เพราะผู้นี้จะเป็นผู้ที่ร่วมสร้างกฎกติกา ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)

หน้าที่ของ DCC มีอะไรบ้าง

หน้าที่หลักของ DCC (Document Control) ที่เป็นทางการไม่มีอะไรเลย เป็นเพียงแค่ ทำการควบคุมเอกสาร ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติ (procedure) เหมือนจะไม่มีอะไร แต่เป็นงานที่ทำให้บริษัทมีการจัดการเอกสารที่เป็นระบบ ระเบียบ สามารถใช้เป็นการ Reference ข้อมูลต่าง ๆ ภายในบริษัทได้อย่างชัดเจน ช่วยลดปัญหาในการทำงานเรื่องมาตราฐาน ขั้นตอนปฏิบัติได้

โดยสรุปหน้าที่ของ DCC มีดังนี้

 • Register เอกสารเข้าระบบ ISO
 • Re vision แก้ไขเอกสารระบบ ISO ให้ update
 • ควบคุมผู้ที่นำเอกสารไปใช้
 • ยกเลิกเอกสารที่ไม่ใช้แล้ว

ผู้ช่วยของ DCC ที่สำคัญก็คือ ระบบ ISO DOCUMENT

เนื่องจากเอกสารมาตราฐานต่าง ๆ ในบริษัทมีจำนวนมาก การจัดเก็บเอกสารให้ update และ แจกจ่ายให้กับแต่ละฝ่ายในการนำไปใช้ให้ถูกต้องเป็นเรื่องปวดหัว ถ้าขบวนการทำงานที่เป็นกระดาษในการขอใช้เอกสาร หรือ แก้ไข ยังเป็นขั้นตอนที่เป็น กระดาษอยู่ การจะ Update เอกสารให้ถูกต้องทันต่อเวลาก็เป็นเรื่องยากที่จะทำให้ถูกต้องได้

ดังนั้นระบบโปรแกรมสำหรับ DCC จึงมีส่วนช่วยให้การทำได้ตามมาตราฐานจึงถูกนำมาใช้เป็นอย่างมาก โดยระบบการทำงานที่มาช่วยทำตามเรื่องพื้นฐาน เช่น

 • Register Document
 • Revision Document
 • Permission
 • Cancel

ระบบการทำงานยังเป็นแบบ Paperless ที่ไม่ต้องใช้กระดาษในการขออนุมัติ ช่วยให้ขั้นตอนต่าง ๆ ทำได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีระบบจัดเก็บเอกสาร ISO ที่มาช่วยในเรื่องการค้นหาเอกสาร ควบคุมสิทธิในการ Download การเรียกดูเอกสารให้เป็นไปตามสิทธิของ User ได้อีกด้วย

DCC หรือ Document Control Clerk เป็นเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการทำงานของ ISO ที่ทำให้ระบบเอกสารภายในบริษัทได้มาตราฐาน เป็นบุคคลสำคัญสุดๆ ในขณะที่ประยุกต์ใช้ระบบ เพราะผู้นี้จะเป็นผู้ที่ร่วมสร้างกฎกติกา ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)

หน้าที่ของ DCC มีอะไรบ้าง

หน้าที่หลักของ DCC (Document Control) ที่เป็นทางการไม่มีอะไรเลย เป็นเพียงแค่ ทำการควบคุมเอกสาร ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติ (procedure) เหมือนจะไม่มีอะไร แต่เป็นงานที่ทำให้บริษัทมีการจัดการเอกสารที่เป็นระบบ ระเบียบ สามารถใช้เป็นการ Reference ข้อมูลต่าง ๆ ภายในบริษัทได้อย่างชัดเจน ช่วยลดปัญหาในการทำงานเรื่องมาตราฐาน ขั้นตอนปฏิบัติได้

โดยสรุปหน้าที่ของ DCC มีดังนี้

 • Register เอกสารเข้าระบบ ISO
 • Re vision แก้ไขเอกสารระบบ ISO ให้ update
 • ควบคุมผู้ที่นำเอกสารไปใช้
 • ยกเลิกเอกสารที่ไม่ใช้แล้ว

ผู้ช่วยของ DCC ที่สำคัญก็คือ ระบบ ISO DOCUMENT

เนื่องจากเอกสารมาตราฐานต่าง ๆ ในบริษัทมีจำนวนมาก การจัดเก็บเอกสารให้ update และ แจกจ่ายให้กับแต่ละฝ่ายในการนำไปใช้ให้ถูกต้องเป็นเรื่องปวดหัว ถ้าขบวนการทำงานที่เป็นกระดาษในการขอใช้เอกสาร หรือ แก้ไข ยังเป็นขั้นตอนที่เป็น กระดาษอยู่ การจะ Update เอกสารให้ถูกต้องทันต่อเวลาก็เป็นเรื่องยากที่จะทำให้ถูกต้องได้

ดังนั้นระบบโปรแกรมสำหรับ DCC จึงมีส่วนช่วยให้การทำได้ตามมาตราฐานจึงถูกนำมาใช้เป็นอย่างมาก โดยระบบการทำงานที่มาช่วยทำตามเรื่องพื้นฐาน เช่น

 • Register Document
 • Revision Document
 • Permission
 • Cancel

ระบบการทำงานยังเป็นแบบ Paperless ที่ไม่ต้องใช้กระดาษในการขออนุมัติ ช่วยให้ขั้นตอนต่าง ๆ ทำได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีระบบจัดเก็บเอกสาร ISO ที่มาช่วยในเรื่องการค้นหาเอกสาร ควบคุมสิทธิในการ Download การเรียกดูเอกสารให้เป็นไปตามสิทธิของ User ได้อีกด้วย

DCC หรือ Document Control Clerk เป็นเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการทำงานของ ISO ที่ทำให้ระบบเอกสารภายในบริษัทได้มาตราฐาน เป็นบุคคลสำคัญสุดๆ ในขณะที่ประยุกต์ใช้ระบบ เพราะผู้นี้จะเป็นผู้ที่ร่วมสร้างกฎกติกา ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)

หน้าที่ของ DCC มีอะไรบ้าง

หน้าที่หลักของ DCC (Document Control) ที่เป็นทางการไม่มีอะไรเลย เป็นเพียงแค่ ทำการควบคุมเอกสาร ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติ (procedure) เหมือนจะไม่มีอะไร แต่เป็นงานที่ทำให้บริษัทมีการจัดการเอกสารที่เป็นระบบ ระเบียบ สามารถใช้เป็นการ Reference ข้อมูลต่าง ๆ ภายในบริษัทได้อย่างชัดเจน ช่วยลดปัญหาในการทำงานเรื่องมาตราฐาน ขั้นตอนปฏิบัติได้

โดยสรุปหน้าที่ของ DCC มีดังนี้

 • Register เอกสารเข้าระบบ ISO
 • Re vision แก้ไขเอกสารระบบ ISO ให้ update
 • ควบคุมผู้ที่นำเอกสารไปใช้
 • ยกเลิกเอกสารที่ไม่ใช้แล้ว

ผู้ช่วยของ DCC ที่สำคัญก็คือ ระบบ ISO DOCUMENT

เนื่องจากเอกสารมาตราฐานต่าง ๆ ในบริษัทมีจำนวนมาก การจัดเก็บเอกสารให้ update และ แจกจ่ายให้กับแต่ละฝ่ายในการนำไปใช้ให้ถูกต้องเป็นเรื่องปวดหัว ถ้าขบวนการทำงานที่เป็นกระดาษในการขอใช้เอกสาร หรือ แก้ไข ยังเป็นขั้นตอนที่เป็น กระดาษอยู่ การจะ Update เอกสารให้ถูกต้องทันต่อเวลาก็เป็นเรื่องยากที่จะทำให้ถูกต้องได้

ดังนั้นระบบโปรแกรมสำหรับ DCC จึงมีส่วนช่วยให้การทำได้ตามมาตราฐานจึงถูกนำมาใช้เป็นอย่างมาก โดยระบบการทำงานที่มาช่วยทำตามเรื่องพื้นฐาน เช่น

 • Register Document
 • Revision Document
 • Permission
 • Cancel

ระบบการทำงานยังเป็นแบบ Paperless ที่ไม่ต้องใช้กระดาษในการขออนุมัติ ช่วยให้ขั้นตอนต่าง ๆ ทำได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีระบบจัดเก็บเอกสาร ISO ที่มาช่วยในเรื่องการค้นหาเอกสาร ควบคุมสิทธิในการ Download การเรียกดูเอกสารให้เป็นไปตามสิทธิของ User ได้อีกด้วย