5 เทคนิคทำผลงานให้โดนใจเจ้านาย

งานบัญชีอย่างเราก็ควรสร้างผลงานดีๆให้องค์กรเช่นกัน นอกจากจะได้สร้างความเติบโตให้กับตัวเราเองแล้ว ยังทำให้ผลงานของเราถูกเผยแพร่ออกไปเป็นวงกว้าง ผลงานของเราอาจจะช่วยให้ผู้คนมากมายได้รับประโยชน์อีกด้วย

และ 5 เทคนิคนี้มีชื่อว่า SMART OBJECTIVE เทคนิคนี้เหมาะแก่การนำมาใช้ในการสร้างเป้าหมาย จะเห็นผลดีอย่างมาก แล้วยิ่งเราอยากสร้างผลงานที่ดีและโดดเด่นสักชิ้น การวางรากฐานด้วย SMART OBJECTIVE จะช่วยให้เราสร้างผลงานได้ตรงเวลา ตรงควาต้องการ ประสบความสำเร็จมากกว่า

  1. S – Specific คือ ความชัดเจน เจาะจงว่าต้องการทำอะไร
  2. M – Measurable คือ การวัดผล ต้องวัดผลได้หรือการทำให้รู้ว่าเข้าใกล้เป้าหมายมากน้อยแค่ไหน สามารถวัดในเชิงปริมาณได้
  3. A – Attainable คือ การทำได้ การลงมือทำได้จริง มีความเป็นไปได้ในเป้าหมาย
  4. R – Relevant คือ ความสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ๆ มีความเป็นจริงในการสร้างผลงานที่ไม่ห่างจากความเป็นจริงจนเกินไป
  5. T – Time-Limited คือ ระยะเวลาที่กำหนด หรือกรอบเวลา เพื่อให้รู้ว่าทำตามเป้าหมายนั้นจะจบลงเมื่อไร ช่วงเวลาไหน

วิธีการทำงานร่วมกับเทคนิคนี้คือ ต้องลำดับแผนงานตั้งแต่ S M A R T คือไล่ลงมาทุกข้อ ร่างแบบผลงานที่จะทำ และคาดว่าจะนำเสนอ กำหนดกรอบเวลาให้ชัดเจน  ซึ่งเราจำเป็นต้องมีการตั้งเป้าหมายเหล่านี้เอาไว้แล้ว รวมถึงต้องมีรูปแบบของผลงานที่เตรียมทำเอาไว้แล้ว เพื่อให้ง่ายต่อการวางแผน และไม่เสียเวลาในการดำเนินการ ควรเตรียมข้อมูลเบื้องต้นให้พร้อม

เช่น ต้องการสร้างระบบการตรวจสอบบัญชีในองค์กร  ตั้งระยะเวลาเอาไว้ 6 เดือน ทำสอบระบบเดือนที่ 7   นำเสนอเดือนที่ 8  เป็นต้น  จะช่วยให้เราเห็นภาพกว้างในขั้นตอนการทำงาน  และหากผลงานของเราจำเป็นต้องมีผู้คนคอยช่วย สามารถนำแผนงานนี้ไปนำเสนอ เพื่อร่วมมือกันสร้างผลงาน ในรูปแบบทีม แผนก หน่วยงานได้อีกด้วย

ซึ่งเทคนิค SMART OBJECTIVE หลักๆจะนิยมใช้ในสายงานการตลาด เป็นวิธีที่คนสายนี้คุ้นเคยกันอย่างดี  สายบัญชีอย่างเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่  แต่ระยะหลังได้เผยแพร่ไปหลายสายงานมากขึ้น สามารถทำเป็นตัวตั้งต้นช่วยให้เราขึ้นโครงการต่างๆได้นั่นเอง  จากที่หลายคนมักจะแชร์ประสบการณ์ว่า การทำงานงานด้วย เทคนิค SMART OBJECTIVE ช่วยให้งานบรรลุเป้าหมาย ผลงานออกมามีประสิทธิภาพ ทีมงานทำงานโดยที่ไม่หลุดลอยออกนอกกรอบ

ความน่าสนใจของเทคนิคนี้อีกอย่างคือ แม้ว่าเราไม่ได้สร้างผลงานใดๆอยู่ก็ตาม สามารถใช้เทคนิคนี้ได้ทุกเมื่อ เหมาะกับคนที่อยากเห็นเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนขึ้น และอยากวัดผลแต่ละช่วงเวลาในชีวิต ไม่ว่าจะเรียน ทำงาน การค้าขาย สร้างยอด สร้างเงิน สร้างรายได้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หมด

ต้นฉบับจาก : https://www.thaicpdathome.com/article/5-technics-appreciate-boss

รูปภาพจาก : https://www.pexels.com/