9วิธี ในการสร้างและพัฒนา

จากบทความเกี่ยวกับ Growth Mindset คืออะไร คงพอทำให้ทุกท่านพอจะเข้าใจและมองออกถึงลักษณะที่ดีของการมี Growth Mindset ในบทความนี้เราจึงมีวิธีหรือข้อเสนอแนะในการนำหลักการ Growth Mindset มาปรับใช้ พัฒนาศักยภาพของตัวเราเอง กับการทำงานในยุคปัจจุบัน

อ้างอิงรายงานจาก McKinsey บริษัทที่ปรึกษาชื่อดังที่คาดการณ์ไว้ว่า ปี 2030 แรงงานกว่า 375 ล้านคนทั่วโลก จะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทและเรียนรู้ทักษะการทำงานใหม่ เนื่องจากการเติบโตทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วและใหญ่ขึ้น หากแรงงานไม่พัฒนาทักษะตัวเอง เขาก็อาจไม่มีงานให้ทำอีกต่อไป ด้วยเหตุนี้ Growth Mindset จึงกลายเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรให้ความสนใจ และต้องการที่ปลูกฝังกรอบแนวคิดดังกล่าวให้กับพนักงาน เพื่อที่ว่าจะสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กร ทุ่มเทให้กับการทำงาน และยอมรับความท้าทายใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น

สอดคลองกับงานวิจัยของ Dr. Carol S. Dweck ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่พบว่า พนักงานที่มี Growth Mindset จะมีลักษณะดังนี้

  • 47% มีแนวโน้มที่จะบอกว่าเพื่อนร่วมงานมีความน่าเชื่อถือ
  • 34% มีแนวโน้มที่จะรู้สึกเป็นเจ้าของและเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรอย่างแข็งแกร่ง
  • 65% มีแนวโน้มที่จะบอกว่าองค์กรสนับสนุนในการรองรับความเสี่ยง
  • 49% มีแนวโน้มที่จะบอกว่าบริษัทส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม

ฉะนั้นแล้ว เมื่อองค์กรมีพนักงานที่มี Growth Mindset ก็จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น การจัดการภายในองค์กรก็จะลดความขัดแย้งลง ที่สำคัญคือทำให้เกิดความหลากหลายในองค์กร เพราะทุกคนจะพร้อมรับความแตกต่างนั่นเอง
อย่างไรก็ตามเราทุกคนต่างก็รู้ว่า เราทุกคนล้วนมีทั้ง Fixed Mindset และ Growth Mindset ผสมกัน ขึ้นอยู่กับว่า Mindset แบบไหนเรามีมากกว่ากัน แล้วเรามีในเรื่องใด แต่ข่าวดีก็คือ ไม่ว่าเราจะมี Fixed Mindset มากแค่ไหน เราก็สามารถเปลี่ยนให้เป็น Growth Mindset ได้เสมอ เพราะ เรื่อง สร้างและพัฒนา Growth Mindset สำหรับคนทำงาน มันเป็นเรื่องที่พวกเราสามารถสร้างและพัฒนากันได้

9 เทคนิค เปลี่ยน Fixed Mindset เป็น Growth Mindset เสริมสร้างและพัฒนา Growth Mindset เพิ่มศักยภาพสำหรับคนทำงานได้

1. “ยอมรับว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบ”

ทุกคนต่างก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวเองทั้งนั้น แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าข้อเสียที่เรามี จะเป็นข้อเสียที่แก้ไขไม่ได้ หรือ ข้อดีที่เรามีจะดีกว่าเดิมไม่ได้ เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ที่เราต้องเปลี่ยนนิยามและความคิดของเราเสียใหม่

2. “อุปสรรค หรือ ปัญหาที่เข้ามา ทำให้เราเติบโต”

แทนที่จะหนีปัญหา หรือ โทษคนอื่นว่าเป็นต้นเหตุของปัญหา เราลองเปลี่ยนมุมมองกับเรื่องนี้กันใหม่ นี่คือ ความท้าทายที่เข้ามาคือบททดสอบศักยภาพและความสามารถของเรา หากเราสามารถผ่านไปได้ เราก็จะมีประสบการณ์มากขึ้น เชี่ยวชาญมากขึ้น และ อาจจะได้มีโอกาสเจอกับโอกาสใหม่ๆ หรือ งานใหม่ๆ ที่ดีกว่าเดิมก็ได้

3. “เป้าหมายที่ดี คือ เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ เพื่อให้เราเติบโต”

การตั้งเป้าหมายแบบ Growth Mindset คือ การตั้งเป้าหมายที่ทำให้เราเกิดการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติม โดยเป้าหมายที่ดี จะต้องทำให้เราได้ฝึกฝนทักษะใหม่ๆ บางอย่าง หรือ ทำให้เราได้ประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น และที่สำคัญเป้าหมายนี้ ต้องเป็นเป้าหมายที่ท้าทาย ที่เรา หรือ คนส่วนใหญ่อาจจะไม่เคยทำได้มาก่อน และหากทำได้ มันต้องพาเราไปอยู่ในจุดที่โดดเด่น และแตกต่างจากคนอื่นได้ด้วย

4. “หลีกเลี่ยง คำพูดเชิงลบที่มีต่อตนเองหรือต่อคนอื่น”

คำพูดลบๆ ที่ออกจากปากของเรา ไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงตัวเราเองหรือการพูดถึงบุคคลอื่น ต่างก็มีจุดเริ่มต้น ที่มาจากการคิดลบของเราทั้งสิ้น และเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดลบ พฤติกรรรมและการการะทำของเราก็จะเป็นลบด้วยเช่นกัน ดังนั้นเราจะต้องระมัดระวัง กลั่นกรองคำพูดของเรา ไม่ว่ากับตัวเราเอง หรือ กับคนอื่น ให้เป็นบวกเสมอ เพื่อหนีให้ห่างไกลจาก Fixed Mindset Mode ในความคิดของเรานั่นเอง

5. “ไม่จำเป็นต้องขอความเห็นหรือคำแนะนำ จากทุกคนในทุกๆ เรื่อง”

การที่เรามัวแต่ขอคำแนะนำจากหลายๆ คน ในหลายๆ เรื่องที่เราจะทำ ในที่สุดเราก็จะไม่เหลือความมั่นใจในตัวเอง กลายเป็นคนไม่กล้าตัดสินใจ หรือ หากต้องตัดสินใจก็จะต้องไปถามคนอื่นให้เขาช่วยตัดสินใจแทน เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน หากเรากำลังมีพฤติกรรมแบบนี้ ต้องลด ละ เลิก เพื่อหันกลับมาสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง และเชื่อถือในศักยภาพของตนเองให้ได้อีกครั้ง

6. “คำวิพากษ์วิจารณ์ คือ ของขวัญ”

หากเรามองอีกด้านนึง คนที่กล้าวิพากษ์วิจารณ์เราแบบซึ่งๆ หน้า ตรงไปตรงมา เขาอาจจะหวังดีกับเราและอยากให้เราปรับปรุงแก้ไขจริงๆ ก็ได้ (ไม่งั้นเขาจะยอมเสี่ยงพูดตรงๆ ต่อหน้าเราทำไม) ซึ่งต่างจากคนที่เอาเรื่องของเราไปพูดลับหลัง หรือ แค่เอาเรื่องของเราไปพูดนินทาสนุกปาก จากประสบการณ์พบว่า หลายๆ ครั้ง เราก็อาจจะได้แนวทางดีๆ ที่มาจากคำวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นก็เป็นได้ ดังนั้นขอให้มองว่านี่คือของดี ที่คนอื่นหยิบยื่นมาให้เรา เพื่อนำไปปรับปรุง

7. “อย่าเรียนรู้แค่ความผิดพลาดของตนเอง จงเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นด้วย”

การเรียนรู้จากทุกๆ เรื่องที่เราผิดพลาด เพื่อนำมาปรับปรุง วางแผนใหม่ สำหรับการลงมือทำในครั้งถัดไป ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะเป็นการช่วยให้เราได้ค้นพบวิธีการใหม่ๆ ที่อาจจะได้ผลที่ดีกว่าเดิม แต่จะดีกว่าไหม? หากเราได้เรียนรู้ และได้บทเรียนจากความผิดพลาดของคนอื่นมาด้วย จะยิ่งช่วยทำให้เราประหยัดเวลาในการลองผิดลองถูก เผลอๆ ด้วยแนวทางนี้จะช่วยให้เราเจอวิธีการที่ใช่ และประสบความสำเร็จได้ไวกว่าอีกด้วย

8. “ไม่เคยทำมาก่อน ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำไม่ได้ ไม่มีความรู้มาก่อน ไม่ได้หมายความว่าเราจะรู้จริงในเรื่องนี้ไม่ได้”

การที่เราไม่มั่นใจ ไม่เคยทำมาก่อน นั่นเพราะเกิดจากเราแค่ยังไม่รู้ในเรื่องนั้นเท่านั้นเอง หากเราเรียนรู้ ด้วยความตั้งใจจริงๆ เราก็ย่อมทำได้อย่างแน่นอน ดังนั้นการตีตราว่าเราไม่รู้ เลยทำไม่ได้จึงเป็นการด่วนสรุปและตัดอนาคตของเราเร็วเกินไป (ซึ่งคิดแบบนี้ ก็เป็น Fixed Mindset) ฉะนั้นเปลี่ยนมุมมองใหม่กับงานที่ไม่เคยทำว่า “ทุกอย่างเราสามารถเรียนรู้ได้เสมอ”

9. “ให้รางวัลตนเองกับทุกๆ ความพยายามและความคืบหน้าจากการลงมือทำ”

อย่าไปตั้งเป้าว่าเมื่อสำเร็จแล้ว หรือ ต้องได้ตามเป้าหมายแป๊ะๆ ถึงจะให้รางวัลกับตัวเราเอง เพราะการทำแบบนี้ อาจจะเป็นการสร้างความกดดัน เกิดความเครียดมากเกินความจำเป็นให้กับตัวเรา ส่งผลทำให้เราอาจจะเลิกล้มที่จะทำต่อไประหว่างทางได้ ดังนั้นเราควรจะมีความสุข และให้รางวัลกับทุกๆ ย่างก้าว ที่เราผ่านแต่ละด่านไปได้ ให้รางวัลเล็กๆ น้อยๆ ก็ได้ แต่ควรให้กับทุกๆ ความคืบหน้าที่มันเกิดขึ้น เพราะนี่คือ กำลังใจชั้นดี ที่จะทำให้เราเดินหน้าต่อไปได้

นี้ ก็เป็น 9 วิธี ในการสร้างและพัฒนา Growth Mindset สำหรับคนทำงาน ที่เราเก็บมาแนะนำกัน ซึ่งหลายข้อจริงๆ แล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด แต่สิ่งที่ยากที่สุดก็คือ เราจะทำจริงหรือเปล่า และ จะตั้งใจทำได้นานแค่ไหน?
เพราะการจะสร้าง Mindset ที่ดีนั้นเราสามารถสร้างได้เสมอ ถ้าหากต้องการ และ ตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆ และการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่เพื่อใคร แต่เพื่อตัวเอง เพื่อโอกาสที่ดีขึ้น และ เพื่อที่จะได้มีทางเลือกที่ดีมากขึ้นในชีวิต
จากบทความนี้หวังว่าคนทำงานทุกท่านจะสร้างและพัฒนาตัวเองด้วย Mindset ที่ดีทุกท่านนะครับ แต่ถึงอย่างไรองค์ประกอบที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือตัวองค์กร ในEP หน้าเราจะมาลองดูว่าองค์กรจะสามารถทำอะไร เพื่อการพัฒนา Growth Mindset กันได้บ้าง

ที่มาข้อมูลจาก

https://thepractical.co/


https://th.hrnote.asia/


ที่มารูปภาพ


https://www.pexels.com/