เกี่ยวกับเรา

Happy_Working

บริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2005 เริ่มจากการเป็น Software House สร้าง โปรแกรมจัดการระบบต่างๆ ในองค์กรเล็กๆ และพัฒนามาถึงองค์กรใหญ่ ที่มีความซับซ้อนในองค์กรมากขึ้น และเรายังได้มองหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเสริม เพื่อพัฒนาให้การทำงานในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว และผิดพลาดน้อยที่สุด ทั้งยังช่วยลดต้นทุนการจัดการ ซึ่งสิ่งนี้เราเรียกว่า “Innovation Technology” สิ่งๆ นี้ไม่ได้มีขอบเขตจำกัดแค่ในส่วนของการพัฒนา Software เท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆที่ทำให้องค์กรเกิดความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายได้

เกี่ยวกับเรา

Happy_Working

Fusion Solution

ก่อตั้งเมื่อปี 2005 เริ่มจากการเป็น Software House สร้างโปรแกรม จัดการระบบต่างๆในองค์กรเล็กๆ และ พัฒนามาถึงองค์กรใหญ่ ที่มีความซับซ้อนในองค์กรมากขึ้น และ เรายังได้มองหานวัตกรรม และ เทคโนโลยี ต่างๆ เข้ามาเสริมเพื่อพัฒนา ให้การทำงานในองค์กรรวดเร็ว และ ผิดพลาดน้อยที่สุดทั้งยังช่วยลดต้นทุนการจัดการ ซึ่งสิ่งนั้นเราเรียกว่า “Innovation Technology” สิ่งๆ นี้ไม่ได้มีขอบเขตจำกัด แค่ในส่วนของการพัฒนา Software เท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ