e-Withholding Tax

ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ e-Withholding Tax เป็น วิธีการใหม่ในการนำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่าน “สถาบันการเงิน” ผู้ให้บริการระบบ แทนที่แต่เดิม ผู้ประกอบการ จะต้องยื่นแบบเป็นกระดาษหรือผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Filing) พร้อมนำส่งภาษีตามแบบต่อกรมสรรพากร ก็สามารถดำเนินการทั้งหมด ผ่านสถาบันการเงินแทนได้ โดยไม่ต้องเขียนแบบใบหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่ต้องออกใบหลักฐานให้ผู้รับเงิน ทั้งสะดวกและง่ายกว่าเดิม

ซึ่งหลักฐานต่างๆ สถาบันการเงินจะเป็นผู้ออกแทนให้ และผู้ประกอบการมีหน้าที่เพียงแค่จ่ายเงินพร้อมยื่นข้อมูลรายการผ่านระบบเท่านั้น นอกจากนี้หนังสือหลักฐานรวมถึงใบเสร็จก็จะเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่บนระบบ e-Withholding Tax ทั้งหมด ปัญหาที่ “ผู้จ่ายเงิน” และ “ผู้รับเงิน” กังวลว่าหลักฐานจะหายก็หมดไป และคุณยังสามารถตรวจสอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเว็บไซต์ของ กรมสรรพากร ได้อีกด้วยเช่นกัน

ประเภทของe-Withholding Tax

e-Withholding Tax แบ่งเป็น 2 ประเภท
 • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เมื่อมีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อมีการชำระค่าสินค้า หรือ บริการให้แก่ผู้ประกอบการ ในต่างประเทศ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ e-Withholding Tax
 • ผู้ประกอบการ ผู้จ่ายเงิน หรือผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย
 • สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการระบบ e-Withholding Tax
 • คู่ค้า หรือ ผู้ถูกว่าจ้าง คือ ผู้รับเงิน หรือ เป็นผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • และกรมสรรพากร

การใช้งานเว็บไซต์ เพื่อตรวจสอบหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่ายคุณสามารถสมัครใช้งานได้ด้วยรหัสทะเบียนผู้เสียภาษี ได้ทันที ซึ่งการที่เอกสารทั้งหมดอยู่บนระบบของกรมสรรพากรอยู่แล้ว ผู้ประกอบการ และผู้เสียภาษีก็เหมือนได้รับการรับรองจากกรมทันที การส่งแบบภาษีปลายปี ก็จะสะดวกและรวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพกว่าเดิม

ขั้นตอนของระบบ e-Withholding Tax  

เริ่มแรก ผู้ประกอบการต้องสมัครใช้บริการ e-Withholding Tax กับธนาคารผู้ให้บริการระบบก่อน ถามว่าสมัครอย่างไร ขณะนี้มีธนาคารเปิดให้บริการพร้อมอำนวยความสะดวกในการสมัครอยู่ 12 แห่ง ประกอบด้วย

 • ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร มิซูโฮ จำกัด สาขา กรุงเทพฯ
 • ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชัน
 • ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
 • ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน)

โดยกระบวนการของ ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ e-Withholding Tax เมื่อมีการทำธุรกรรม หรือทำสัญญาว่าจ้างแล้วมีการจ่ายเงินปกติ ก็จะมีการทำผ่านธนาคาร ซึ่งทันทีที่ผู้ประกอบการได้รับใบแจ้งหนี้ กระบวนการต่อไป ก็จะเป็นดังต่อไปนี้

 1. ผู้ประกอบการต้องโอนเงินค่าจ้างพร้อมแจ้งข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ธนาคาร ตามกฎหมาย
 2. เมื่อธนาคารได้รับเงินจะแจ้งยืนยันกลับไป พร้อมคำนวนค่าภาษีให้เสร็จสรรพ
 3. ธนาคารออกหลักฐานการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ทวิ 50) ให้ผู้ประกอบการ และผู้รับเงินเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 4. จากนั้นธนาคารจะโอนเงินหลังหักภาษีให้ผู้รับเงิน และนำส่งภาษีที่หักไว้ พร้อมข้อมูลเอกสารให้กรมสรรพากร ภายใน 4 วันทำการ
 5. กรมสรรพากรจะออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ประกอบการ และการเสียภาษีก็เป็นอันสมบูรณ์
 6. กรณี การนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายขาดไปบางรายการ ผู้ประกอบการสามารถส่งเพิ่มเติมทันทีได้ผ่านระบบง่ายๆ
ทำไมผู้ประกอบการถึงควรใช้ ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์e-Withholding Tax

การเปลี่ยนไปใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ e-Withholding Tax ไม่เพียงแต่จะทำให้ผู้ประกอบการได้ประโยชน์หลายด้าน ในการจัดการภาษี ไม่ว่าจะเป็น

 • ลดขั้นตอนทำเอกสาร (ภ.ง.ด.3 / ภ.ง.ด.53) ลดกระบวนการยื่นแบบ กระบวนการเตรียมเอกสาร
 • ลดต้นทุนค่าเก็บเอกสารค่าส่ง ค่าทำเอกสาร
 • ลดการตรวจสอบของ กรมสรรพากร เพราะผู้ประกอบการที่ใช้ระบบ จะได้รับการรับรองจากกรมทันที และ สามารถตรวจสอบเอกสารได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านระบบออนไลน์

โดยในการทำธุรกรรม หรือการจ่ายเงิน ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2565 ผู้รับเงินยังได้รับสิทธิ์ลดภาษีหัก ณ ที่จ่าย เหลือ 2% สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินผ่าน e-Withholding Tax

นอกจากนี้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำรายจ่ายจากการลงทุน และการใช้บริการระบบ e-Withholding Taxหรือระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) มาหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่า ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2565 เช่นกัน

ช่วยให้ภาคเอกชนมีต้นทุน และภาระในการจัดทำ การจัดเก็บเอกสาร รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีลดลง นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการก้าวเข้าสู่นวัตรกรรมดิจิทัล และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนการลงทุนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก

https://www.rd.go.th/

https://epay.rd.go.th/

https://tips.thaiware.com/