“Hybrid Working” คืออะไร?

ทำไมการทำงานแบบ Hybrid คือคำตอบในยุค Next Normal และมีแนวโน้มจะมีสัดส่วนที่มากขึ้นในการนำมาใช้ในบริษัทชั้นนำต่างๆมากมาย ทั้ง Google ,Facebook ,Dropbox
Hybrid Working คือ รูปแบบการทำงานที่พนักงานสามารถเลือกทำงานได้ทั้งจากออฟฟิศ บ้าน Satelllite Office หรือจากที่ไหนก็ได้ (Remote Working) แทนที่การทำงานจะอยู่ในออฟฟิศเพียงแห่งเดียวเหมือนเมื่อก่อน เพื่อให้อิสระกับพนักงานได้มีทางเลือกในการทำงานมากขึ้น และเกิด Productivity สูงที่สุดภายใต้ นโยบาย Flexible Working Policy

สืบเนื่องจาก เกิดการระบาด COVID-19 พนักงานทุกคนถูกบังคับให้ทำงานจากที่บ้าน (Work from home) เหลือเพียงคนที่จำเป็นต้องทำงานหลักในออฟฟิศ ซึ่งพิสูจน์ให้หลายองค์กรเห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่า แผนกใดสามารถทำงานแบบ Remote Working ได้ หรือแผนกใดสามารถทำงานจากที่บ้านในบางวัน

และแม้ว่าในตอนนี้จะมีวัคซีนป้องกันโควิดแล้วก็ตาม แต่การแพร่ระบาดของโควิดรอบใหม่ในหลายๆ ประเทศก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะสิ้นสุดลงง่ายๆ ทำให้บริษัททั่วโลกต่างพิจารณาหาแนวทางการทำงานรูปแบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งสิ่งที่หลายบริษัทได้มองเห็นสอดคล้องกันก็คือ รูปแบบการทำงานแบบผสมผสานหรือ Hybrid Working ที่ผสมการทำงานจากที่ไหนก็ได้กับการทำงานในออฟฟิศเข้าด้วยกัน

อ้างอิงจากบทความของ Dan Schawbel นักเขียนหนังสือขายดีของ New York Times ก็ได้กล่าวไว้ว่าองค์กรที่ได้ประกาศแผนการที่จะนำแนวทางไฮบริดมาใช้แล้ว ได้แก่Microsoft , Apple , Adobe , Citigroupและอื่นๆ อีกมากมาย ในขณะเดียวกัน บริษัทต่างๆ เช่นTwitter , DropboxและAmazon ก็ใช้แนวทาง Remote Working และอนุญาตให้พนักงานในองค์กรทำงานจากที่บ้านได้โดยไม่มีกำหนด

จะเห็นได้ว่ารูปแบบการทำงานแบบไฮบริดได้รับความสนใจในวงกว้างจากบริษัทชั้นนำของโลก นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารองค์กรหลายคนสนับสนุนการทำงานแบบไฮบริดนี้ด้วย

การเตรียมความพร้อมในด้านนโยบายสำหรับรูปแบบการทำงานใหม่ๆ ในอนาคตนั้น มีความสำคัญกับการขับเคลื่อนองค์กร หัวหน้า ผู้บริหาร จะต้องพิจารณาอะไรบ้าง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานในอนาคต

ต้องพิจารณาอะไรบ้าง?

ทุกคนมีตำแหน่ง ทุกตำแหน่งมีหน้าที่ ที่ทำให้แต่ละคนมีงานในมือไม่เหมือนกัน เมื่อการเข้าออฟฟิศทุกวันไม่ใช่คำตอบสำหรับอนาคตอีกต่อไป การทำงานจากที่ไหนก็ได้จึงเป็นคำตอบแทนการนั่งออฟฟิศ ทีนี้ ฝ่ายบริหารต้องมาดูกันว่า ตำแหน่งไหนที่เหมาะสมกับการทำงานที่บ้าน และต้องพิจารณาต่ออีกว่า สามารถทำงานที่บ้านได้มากน้อยแค่ไหน บางตำแหน่งสามารถทำงานที่บ้านได้ทุกวัน บางตำแหน่ง อาจต้องเข้ามาประชุมแบบพร้อมหน้าบ้าง บางตำแหน่ง อาจทำได้แค่ไม่กี่วันต่อสัปดาห์เท่านั้น

เมื่อพิจารณาแล้ว ต้องมีคำตอบให้กับพนักงานด้วย ว่าทำไมตำแหน่งนี้ถึงสามารถทำงานที่บ้านได้ทุกวัน ทำไมตำแหน่งนี้ถึงได้ไม่เท่ากัน แต่ถึงอย่างนั้น มันอาจเหมาะหรือไม่เหมาะอย่างที่เราคิดเสมอไป ต้องเตรียมใจสำหรับการยืดหยุ่นของนโยบายนี้ไว้ด้วย อาจจะมีบางตำแหน่งที่เราคิดว่าทำงานที่บ้านไม่ได้หรอก แต่พวกเขาทำได้ เราก็ต้องพิจารณาให้พวกเขาสามารถทำงานที่บ้านได้เหมือนกับคนอื่นๆ ด้วย

เตรียมสถานที่ให้พร้อมเป็น Hybrid Office

ไม่ว่าจะมีพนักงานทำงานที่บ้านบางส่วนหรือทั้งหมด เราก็ต้องมีตัวออฟฟิศต่อไปอยู่ดี แม้จะไม่ค่อยมีคนเข้ามาใช้เหมือนแต่ก่อน แต่การมีออฟฟิศเป็นพื้นที่ส่วนกลาง ให้พนักงานได้มาพบปะ ประชุม ระดมไอเดีย เปลี่ยนบรรยากาศ ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นไม่ต่างจากเดิม แต่สิ่งที่ต้องเปลี่ยนไปนั้น คือ ตัวออฟฟิศเองนี่แหละ ที่อาจจะไม่เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องอำนวยความสะดวก น้อยลง มีเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

ประเมินประสิทธิภาพการทำงานให้สอดคล้องกัน

การประเมินการทำงานของพนักงาน หลักเกณฑ์ที่นำมาพิจารณา KPI เดิมๆ อาจจะต้องถูกปรับให้เหมาะกับการทำงานด้วย เพราะพนักงานนั่งทำงานที่ไหนก็ตาม เขาจะสามารถทำงานให้บริษัทได้เหมือนเดิมหรือไม่นั้นคือโจทย์ และด้วยผลงานของเขาเอง ตัวผลงานนี้ จะกลายมาเป็นกุญแจสำคัญของการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเอง

การรักษาวัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร อีกหนึ่งสิ่งที่สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้กับทุกคน เป็นทั้งจุดมุ่งหมาย ให้ทุกคนมองไปในทิศทางเดียวกัน เป็นทั้งวิธีการ แนวคิด ที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายเดียวกัน แม้ตัวจะอยู่บ้าน แต่การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวยังคงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะต่างคนต่างทำงานของตัวเอง อาจทำให้หลงลืมแบบแผน วิธีการ แนวคิด และจุดมุ่งหมายขององค์กรไป องค์กรที่ให้ความสำคัญต่อวัฒนธรรมองค์กร ควรหากิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เหนี่ยวแน่นดังเดิม อาจเป็นการเข้าประชุมในทุกสัปดาห์ กินเลี้ยง สังสรรค์ กันภายในบริษัท ตามแต่ความเหมาะสมของแต่ละที่

หลังจากนี้ในอนาคตอาจจะมีรูปแบบการทำงานเพิ่มขึ้นอีกหลากหลาย ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมของโลกที่หมุนไปทุกวัน แต่ไม่ว่ารูปแบบการทำงานในยุค Next Normal จะเป็นแบบไฮบริดตลอดกาลหรือไม่ ยังไม่มีใครสามารถคาดเดาอนาคตได้ แต่มีสิ่งหนึ่งที่พนักงานออฟฟิศทั่วโลกต่างได้ตระหนักแล้วว่า หลังจากสถานการณ์โควิดสิ้นสุดลงออฟฟิศรูปแบบดั้งเดิมที่พวกเขาต้องเข้างาน 5 วันตอน 8 โมงเช้าเลิกงาน 5 โมงเย็นจะไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไป

ขอบคุณข้อมูลรูปภาพและบทความจาก https://www.scb.co.th/ https://thematter.co/ https://www.linkedin.com/